Вітаю Вас, Гість

Перелік документів з ОП
Звіт про травматизм на виробництві (№ 7 - ТНВ)
Постанова про затвердження Порядку розслідування та обліку 
      нещасних випадків невиробничого характеру № 270  
Постанова "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних
      випадків професійних захворювань і аварій на виробництві" 

Положення про організацію роботи з ОП 
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків,
      що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах   

Акт перевірки стану охорони праці 
Акт-дозвіл на проведення занять у спортивній залі   
Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки
     знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,
     підпорядкованих Міністерству освіти і науки України   

Закон України "Про охорону праці"  
Положення про службу охорони праці   
Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці
      в установах освіти  
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
Наказ "Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці"   
Вступний інструктаж з питань охорони праці для працівників
Карта умов праці 
Зразки наказів 
Зразки журналів 
 Терміново підготувати (зразки документів)
Пакет документів для оформлення нерегулярних перевезень